Kategoria: Religia

Judaizm 0

Judaizm

Tym, co przez wieki jednoczyło Żydów i pozwalało im zachować odrębną tożsamość była religia. Aż do czasów wielkiej rewolucji fran­cuskiej w końcu XVIII w. religia była niezwykle ważnym elementem bu­dowania grupowej tożsamości w społeczeństwach...

Język i kultura 0

Język i kultura

Najstarszym językiem, którym posługiwali się Żydzi był język hebrajski. Był on językiem mówionym w ich pradawnej ojczyźnie, Izra­elu. Po zakończeniu niewoli babilońskiej coraz więcej Żydów używało języka aramejskiego i greki. Na początku ery chrześcijańskiej...

Terytorium. Naród 0

Terytorium. Naród

Najdawniejsze początki żydowskiej historii są ściśle związane z zie­mią Kanaan, leżącą na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Wedle historii biblijnej, Hebrajczycy z Abrahamem na czele przy­byli tam z Mezopotamii. Następnie z powodu głodu w Kanaanie...

Prześladowana mniejszość 0

Prześladowana mniejszość

Diaspora nieodłącznie kojarzy się z niechęcią i wrogością wobec Ży­dów. Uznawano ich za obcych, mimo iż w Europie mieszkali setki lat; za wrogów, mimo iż wielokrotnie dawali dowody przywiązania do zie­mi, na której żyli....