Kategoria: Polscy Żydzi

Getto ławkowe 17

Pogromy Żydów w II Rzeczypospolitej

W okresie międzywojennym nie notowano już tak dużego wzrostu liczby Żydów jak w XIX w. Kiedy powstało państwo polskie, w jego ob­rębie znalazło się 2,85 min Żydów. W ciągu dwudziestu lat do 1939 r....

Antysemityzm polski na przełomie XIX/XX wieku 1

Antysemityzm polski na przełomie XIX/XX wieku

Jednym z czynników, który hamował proces wtapiania się Żydów w nowoczesne społeczeństwo polskie, były antyżydowskie stereotypy i uprzedzenia rozpowszechnione wśród znacznej części społeczeństwa polskiego. W ciągu XIX w. nie przejawiały się one raczej w...

Żydzi w walce o niepodległość Polski 8

Żydzi w walce o niepodległość Polski

Historia przynosi wiele przykładów bohaterskiej walki Żydów w obronie Polski. Żydzi brali udział w kolejnych polskich powstaniach narodowych. W powstaniu kościuszkowskim walczył żydowski pułk konny pod do­wództwem Berka Joselewicza, który odpowiedział na apel Tadeusza Kościuszki,...

Przedwojenna wspólnota żydowska w Polsce 0

Przedwojenna wspólnota żydowska w Polsce

Przed wojną Nowogródek liczył 12 000 miesz­kańców. Potowe z nich stanowili Żydzi. Pierw­sze informacje źródłowe o Żydach w Nowogródku pochodzą z 1484 roku. Działał wówczas królewski poborca podatkowy Żyd Ilja Mojsewicz. W każdy poniedziałek...

Żydzi polscy w okresie międzywojennym 1

Żydzi polscy w okresie międzywojennym

Przed drugą wojną światową w Polsce mieszkało ponad trzy miliony Żydów. W Warszawie, zgodnie z danymi spisu z 1931 roku, żyto 352659 osób narodowości żydowskiej. Żydzi stanowili jedną trzecią mieszkańców stolicy Polski. Gmina żydowska...

Sztetl 0

Sztetl

Najwięcej polskich Żydów mieszkało w mniejszych miastach i małych miasteczkach zaboru rosyjskiego i austriackiego. W XVIII w. w coraz większej liczbie miasteczek ludność żydowska uzyskiwała prze­wagę nad ludnością chrześcijańską. Stawała się ważną, a czasami...

Stosunki polsko-żydowskie w dawnej Polsce 0

Stosunki polsko-żydowskie w dawnej Polsce

W średniowieczu Żydzi chronili się w Polsce przed prześladowania­mi, których doznawali na Zachodzie Europy. Tutaj mogli spokojniej żyć i pracować. Przywileje, wydawane przez książąt i królów polskich, wprowadzały surowe kary za przestępstwa popełniane wobec...

Piłsudski o Żydach 10

Piłsudski o Żydach

Jaki był stosunek marszałka Józefa Piłsudskiego do Żydów? W okresie swej politycznej i państwowej działalności Piłsudski nie wypowiadał się publicznie w spra­wach tzw. wówczas kwestii żydowskiej. Nie znajdziemy też nic na ten temat w jego...