Dział: ‘Święta żydowskie’

Pesach

Pesach

„Czym różni się ta noc od innych nocy? We wszystkie inne noce jemy chleb, ale tej nocy tylko macę. We wszystkie inne noce je­my rozmaite zioła, ale tej nocy...

Read Full Story »

 
Szawuot

Szawuot

„Siedm tygodni naliczyć sobie od onego dnia, którego sierp we zboże zapuścisz. I będziesz obchodził święto Tegodniów Panu Bogu twemu, ofiarę dobrowolną...

Read Full Story »

 
Chanuka

Chanuka

Nes godol haja szam — „Zdarzył się tam wielki cud”. Ten wielki cud wydarzył się w Świątyni Jerozolimskiej w 165 r. p.n.e. Były to ciężkie dla Żydów...

Read Full Story »

 
Purim

Purim

„A Mordocheusz, wychodząc z pałacu i od oczu królewskich, świecił się w szatach królewskich, to jest w hiacyntowych i w białych, nosząc na głowie koronę...

Read Full Story »

 
Sukkot

Sukkot

Sukkot, w Polsce zwane Świętem Szałasów lub Kuczek, to radosne święto plonów rozpoczynające się 15. dnia miesiąca tiszri, prawie tydzień po Sądnym Dniu....

Read Full Story »

 
Rosz HaSzana i Jom Kipur

Rosz HaSzana i Jom Kipur

Leszana towa tikatew we tehatem! — te słowa rozbrzmiewają w ca­łej synagodze po wieczornej mszy, a oznaczają one „obyście zosta­li zapisani na dobry rok...

Read Full Story »

 
Szabat

Szabat

„I błogosławił Bóg dniowi siódmemu, i poświęcił go; iż weń od­począł od wszelkiego dzieła swego, które był stworzył Bóg, aby i uczynił…”...

Read Full Story »

 
Kalendarz

Kalendarz

Kalendarz żydowski (luach haszana) oparty jest na roku księży­cowym. Księżyc okrąża Ziemię w ciągu 29 i pól dnia. Zwykły rok składa się z dwunastu...

Read Full Story »

 
Tu Bishvat

Tu BiSzwat

Nowy Rok Drzew, 15. dzień miesiąca szwat, zwykle przypada na ko­niec stycznia lub początek lutego. Zarówno dla Izraela, jak i dia­spory jest to radosne święto...

Read Full Story »

 
Seudat micwa

Seudat micwa

Święta rodzinne seudat micwa, co oznacza dosłownie „święta przy­kazań” to uroczyste obchody najważniejszych wydarzeń w życiu rodzin: obrzezania, wykupienia...

Read Full Story »

 
KASZRUT — reguły kuchni religijnych Żydów

KASZRUT — reguły kuchni religijnych Żydów

Uczeni zajmujący się naukowo żywieniem człowieka doszli do wniosków, dawno znanych z Tory, że sposób, w jaki człowiek się odżywia, wpływa na jego życie...

Read Full Story »