Tag: judaizm

Judaizm 0

Judaizm

Tym, co przez wieki jednoczyło Żydów i pozwalało im zachować odrębną tożsamość była religia. Aż do czasów wielkiej rewolucji fran­cuskiej w końcu XVIII w. religia była niezwykle ważnym elementem bu­dowania grupowej tożsamości w społeczeństwach...